Back to top

GeoSmart EPDM

Den perfekta passformen för användning av membran

Firestone GeoSmart EPDM är ett geomembran av syntetgummi speciellt konstruerad för vattentäta små och medelstora dammar med minimal tid och ansträngning. GeoSmart EPDM membran finns i breda paneler på upp till 36 m som tillåter installation utan att behöva göra sömmar på platsen. Detta garanterar en snabb, enkel och säker installation som inte påverkas av väderförhållanden och inte kräver specifika verktyg. Systemets enkelhet, i kombination med de exceptionella egenskaperna hos EPDM när det gäller hållbarhet, elasticitet, flexibilitet och punkteringsmotstånd gör GeoSmart EPDM till den perfekta lösningen för vattenlagringsanvändning t ex: som jordbruksdammar och gropar och ensilageöverdrag.

Enastående prestanda

En panelapplikation

De stora panelerna i GeoSmart EPDM-membranet gör det väldigt enkelt att installera, utan att behöva göra skarvar på platsen. Grundinstallationer kräver inte specialverktyg eller maskiner och är oberoende av väderförhållanden.

Hållbart

Den kemiska sammansättningen av GeoSmart EPDM-membran gör den väldigt resistent mot UV, ozon, mikroorganismer och extrema väderförhållanden. Det innehåller inga mjukningsmedel eller antioxidanter som kan migrera och orsaka för tidig åldring. GeoSmart EPDM behåller dess fysiska och mekaniska egenskaper under flera decennier och kräver lite eller inget underhåll.

Flexibelt och elastiskt

GeoSmart EPDM-membranet är lämpligt för ett brett utbud av substrat och kan sträckas ut över 300 % i alla riktningar utan sprickbildning. Den utmärkta flexibiliteten gör det möjligt att matcha dammens former perfekt, anpassa sig till rörelser i stödstrukturen och motstå hög statisk punktering. Membranet förblir flexibelt under hela sin livstid, även vid temperaturer så låga som –45 °C.

Miljövänligt

Den exceptionella hållbarheten i GeoSmart EPDM-membranet och dess lätta reparation minskar miljöpåverkan betydligt. Den är kemiskt inert och släpper inte ut föroreningar i luften eller i vattnet, vilket gör det säkert för akvatisk fauna och flora.

Hög friktionsvinkel

Den grova strukturen underlättar installationsprocessen och eventuella överdrag är stabilare på sluttningar. Detta minskar även risken för halkningsolyckor.

>> Klicka här för mer information om Firestone GeoSmart EPDM