Back to top

Resista AK

Ett garanterat komplett tätningssystem 

Firestone har ända sedan början erbjudit ett komplett utbud av tätningslösningar anpassade efter olika taktyper. Detta har lett till utvecklingen av Firestones isolerings- och täckpaneler.

Isoleringspanelerna Firestone Resista AK är tillverkade av polyisocyanuratcellplast med slutna porer och har en beläggning av aluminiumfolie i flera lager på båda sidor.

Som en del av Firestones taktätningsserie erbjuder isoleringspanelerna Firestone RESISTA AK en rad funktioner och fördelar:

  • Lämpliga för alla taktätningssystem i ett lager: nedtyngda, självhäftande eller mekaniska fästen
  • Enastående värmemotstånd och tryckhållfasthet
  • Isoleringspanelerna Firestone Resista AK har Factory Mutual- (FM) och ACERMI-ackreditering

Klicka här för mer information om isoleringspanelerna Firestone RESISTA AK.