Back to top

Firestone Building Products Sweden

RubberGard EPDM - McLaren Technology Centre, UK
GeoGard EPDM - Landing field Skydiving - Sweden
RubberCover EPDM - Residential Roof

Firestone Building Products är en del av Bridgestone Corporation, världens största däck- och gummiföretag. Genom att bygga vidare på Bridgestone/Firestones framgångar och innovation inom gummipolymerteknik har Firestone Building Products blivit ledande inom tillverkning av gummibaserade tak- och tätningssystem för användning inom en rad olika industri-, kontors- och bostadsområden. Kvalitetsprodukter, installationsexpertis och en strävan efter att erbjuda professionell service i kombination med tillgångarna i ett mångmiljardbolag med brett produktprogram – det är inte svårt att se varför ”ingen erbjuder bättre täckning” än Firestone Building Products.